Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum

nabízí svým klientům služby:

Speciálně pedagogickou diagnostiku.

Komplexní psychologickou diagnostiku.

Krizovou intervenci.

Následnou ambulantní péči.

Vypracování individuálních výchovně vzdělávacích plánů a rozvojových programů.

Poradenství a konzultaci na školách a přímo v rodinách klientů.

Vypracování podkladů pro vzdělávání.

Doporučení pro potřeby uzpůsobení pro konání maturitní zkoušky u žáků s vadami řeči, tělesným postižením a vývojovými poruchami učení.

 

Klientela:

Klienti s vadami řeči.

Klienti s mentálním postižením.

Klienti s tělesným postižením.

Klienti se souběžným postižením více vadami.

Klienti s poruchami autistického spektra.

U klientů se sluchovým a zrakovým postižením spolupracujeme s SPC Demosthenes v Ústí nad Labem.

 

SPC dále poskytuje:

Základní sociálně právní poradenství.

Doporučení pro posudkové účely.

Programy pro podporu rozvoje smyslového vnímání a motoriky.

Informace o rehabilitačních, reedukačních pomůckách a programech.

 

Odborníci, kteří zajišťují tyto služby:

psycholog - Mgr. Monika Zemancová, vedoucí SPC

speciální pedagog - PaedDr. Ladislava Laušmanová

speciální pedagog - Mgr. Lucie Hommerová

Speciální pedagog - Mgr. Denisa Salabová

psycholog - Mgr. Helena Gabriela Fořtová

sociální pracovnice – Kamila Dvořáková

 

Hodiny pro veřejnost:

PO - ČT  8.00 - 14.30

PÁ          8.00 - 14.00

 

Naše adresa a kontakt:

SPC při Spec. ZŠ a Spec. MŠ Děčín

17. listopadu 673/8,   Děčín 1,   405 01

tel.: 607 936 913

e-mail: spc@specdcbynov.cz

 

Odloučené pracoviště Rumburk:

 

Mgr. Pavla Křepelková, speciální pedagog

Mgr. Zdeňka Doleželová, speciální pedagog

Mgr. Pavlína Šimonková, speciální pedagog, vedoucí SPC Rumburk

 

Kontakt:

SPC Rumburk

Sukova 870/6

408 01 Rumburk

tel.: 420 775 445 039

420 775 445 042

e-mail: simonkova@specdcbynov.cz

 

 

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Poslední úprava: Středa 13. 12. 2017 20:14