Šablony II

 

Mléko do škol   Ovoce do škol   

         

 

 Nadace ČEZ

 

 

 

Loga projektů
Kotva
Blog školy
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Výsledky zápisu do první třídy

Vloženo: 24.4.2024 | Zobrazeno: 294x

 

: 65082133                                                      adresa: Teplická 65, 405 05, Děčín IX

tel: 412 544 321                                                 e-mail: skola@specdcbynov.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace, sídlo: Teplická 65, Děčín IX, 405 05 zastoupená ředitelem školy Mgr. Romanem Stružinským, jako správní orgán věcně a místně příslušný rozhodla o přijetí žáka k základnímu vzdělávání podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád takto:

následující žáci se

PŘIJÍMAJÍ

k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

v Speciální základní škole, Speciální mateřské škole a Praktické škole, Děčín

 

Pořad.

číslo

Registrační

číslo

 

1.

1/2024

přijat k základnímu vzdělávání

2.

2/2024

přijat k základnímu vzdělávání

3.

3/2024

přijat k základnímu vzdělávání

4.

4/2024

přijat k základnímu vzdělávání

5.

5/2024

přijat k základnímu vzdělávání

6.

6/2024

přijat k základnímu vzdělávání

7.

7/2024

přijat k základnímu vzdělávání

8.

8/2024

přijat k základnímu vzdělávání

9.

9/2024

přijat k základnímu vzdělávání

10.

10/2024

přijat k základnímu vzdělávání

 

Odůvodnění: Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Zákonným zástupcům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.

 

Poučení: Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 24. 4. 2024  na veřejně přístupném místě v budově školy a dále bylo dne 24. 4. 2024 zveřejněno na webových stránkách školy: www.specdcbynov.cz Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Odvolání je nutné podat do 15ti dnů od uveřejnění rozhodnutí a to prostřednictvím ředitele Speciální základní školy, Speciální mateřské školy a Praktické školy, Děčín,  příspěvková organizace. Lhůta se počítá dnem následujícím po dni doručení. Jestliže si adresát uložené písemnosti nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly k vyzvednutí připraveny, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

                                              

 V Děčíně, dne 24. 4. 2024                           Mgr. Roman Stružinský, ředitel školy                                                                                                     

 

 

 

Ke stažení ve formátu pdf:

Výsledky zápisu do první třídy

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.